2022. évi egyházi közösségi célú programok támogatási felhívása

Kiíró: Bethlen Gábor Alap

A pályázat célja:

A közösségépítést, közösségi nevelést szolgáló, valamint egyéb hitéleti programok támogatása. A költségvetési támogatás a 2022. évben megvalósuló tevékenységre nyújtható.

 

Pályázók köre:

1. A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 10. – 11. §-a szerinti egyházi jogi személyek, amelyek a statisztikai számjel elemeiről és nórnenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet 2. melléklete szerinti egyházi jogi személyek valamelyik GFO kódjával rendelkeznek (GFO kódok szerint: 551, 552, 555, 556, 557, 558, 559).
2. Határon túli magyar ajkú egyházi jogi személyek

 

Támogatás mértéke:

1 napos programok esetén 100.000,- Ft
2 napos programok esetén 200.000,- Ft
2-nél több napos programok esetén 400.000,- Ft

 

A támogatás intenzítása:

A pályázati támogatás 100%-os intenzitású, önrész felmutatása nem szükséges.

 

Elszámolható költségek:

  • Támogathatóak egyházi táborok, lelkigyakorlatok, hitéleti, közösségépítő illetve közösségi nevelést (ifjúsági nevelést, a család megtartó erejét és teremtésvédelmet) szolgáló egyházi rendezvények, programok szervezése, lebonyolítása.
  • Támogatásban részesíthetők az egyházi közösségi programok megvalósításához szorosan kapcsolódó eszközök vásárlása is (pl. napközis vagy ottalvós táborok esetében különösen asztalok, székek, padok, sátor, konyhai felszerelés, étkezési eszközök), melyek illeszkednek a helyi közösség hitéleti tevékenységének végzéséhez. Az eszközök támogatása csak programszervezéssel együtt lehetséges, önállóan eszköz beszerzésre nem igényelhető forrás.
  • Támogathatóak a határon túli és ott a magyarság megmaradását szolgáló egyházi közösségek programjai: hitéleti, kulturális, közösségi nevelési és közösségépítő tevékenységek. Ezeknek a közösségeknek az erősítése nemzetmegtartó munkát is jelent, hiszen az ott élők számára sokszor az egyházi közösséghez tartozás az egyik legfőbb kapocs a nemzettel, a magyarsággal, kultúránkkal.
  • Támogathatóak továbbá a Magyarország határain belül és a Kárpát-medencében megszervezett zarándoklatok, amennyiben a járványügyi helyzet lehetővé teszi. Ezek minden esetben a magyarság-tudat és kereszténység megerősítésének kiemelkedő eseményei, melyek az abban résztvevőkön túl megérintik a környezetet is, közvetítve feléjük a lelki, szellemi összetartozás üzenetét.

 

Beadási időszak:

2021. október 7., 16 óra

 

Részletes kiírás:

Pályázati kiírás Nemzeti Újrakezdés Program I. (pdf)