Nemzeti Újrakezdés Program II.

Kiíró: Bethlen Gábor Alap

A pályázat célja:

Jelen pályázati kiírás célja Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének
előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás, a kultúra, az egyház, a sport, a közösségek és a diaszpóra támogatása által.
A Nemzeti Újrakezdés Program II. pályázati kiírása a magyarság összetartozása és szülőföldön való boldogulása szempontjából meghatározó tevékenységet folytató szervezetek programjainak és rendezvényeinek megvalósítását támogatja.

 

Pályázók köre:

I. Oktatási alprogram:
Magyar nyelven (is) oktató intézmények, háttérintézmények, magyar nyelvű oktatást végző szervezetek.

II. Kulturális alprogram:
Kulturális tevékenységet végző intézmények és szervezetek.

III. Egyházi alprogram:
Egyházak, belső egyházi jogi személyek, intézmények.

IV. Sport alprogram:
Sporttevékenységet végző intézmények és szervezetek.

V. Ifjúsági, cserkész- és közösségi alprogram:
Az ifjúsági, cserkész- és közösségi célú tevékenységet végző intézmények, szervezetek.

VI. Diaszpóra alprogram:
A diaszpórában működő civil szervezetek (ideértve az ifjúsági és cserkészszervezeteket is), egyházak, belső egyházi jogi személyek, intézmények, a diaszpórában működő hétvégi magyar iskolák, vasárnapi iskolák.

 

Támogatás mértéke:

300.000,- Ft – 1.000.000,- Ft

 

A támogatás intenzítása:

A pályázati támogatás 100%-os intenzitású, önrész felmutatása nem szükséges.

 

Elszámolható költségek:

I. Oktatási alprogram

 • magyar nyelvű köznevelési, oktatási-nevelési programok támogatása;
 • magyar nyelvű felnőttképzési, felsőoktatási programok, tudományos kutatások támogatása;
 • magyar nyelvű szakképzéssel összefüggő programok támogatása;
 • konferenciák, tanulmányi versenyek és tematikus táborok támogatása;
 • magyar nyelvű szünidei, napközis iskolák programjainak támogatása.

II. Kulturális alprogram

 • kézműves foglalkozások, gyermekfoglalkozások megvalósításának támogatása.
 • könyvvásár támogatása;
 • amatőr és hivatásos színházi, zenei és táncprodukciók támogatása;
 • képzőművészeti és tematikus kiállítások támogatása;
 • szórványprogramok támogatása;
 • kulturális és hagyományőrző programok, rendezvények, fesztiválok támogatása;

III. Egyházi alprogram

 • hitéleti, közösségi, karitatív és szociális programok támogatása;
 • egyházi programok és rendezvények megvalósításának támogatása.

IV. Sport alprogram

 • sportesemények, sportrendezvények, sportfesztiválok támogatása;
 • sport- és egészségmegőrző programok támogatása;
 • sporttáborok, edzőtáborok megvalósításának támogatása.

V. Ifjúsági, cserkész- és közösségi alprogram

 • ifjúsági és cserkészközösségek programjainak támogatása, ifjúságot célzó rendezvények megvalósításának támogatása;
 • gyermek-, ifjúsági és cserkésztáborok megvalósításának támogatása;
 • a határon túli magyar közösségek egymással való kapcsolattartását elősegítő, azt fejlesztő, valamint az I–IV. alprogramban meghatározott célokhoz nem kapcsolódó programok támogatása.

VI. Diaszpóra alprogram

 • magyar nyelvű oktatási-nevelési programok támogatása;
 • konferenciák, tanulmányi versenyek és tematikus táborok támogatása;
 • kulturális és hagyományőrző programok, rendezvények, fesztiválok támogatása;
 • amatőr és hivatásos színházi, zenei és táncprodukciók támogatása;
 • képzőművészeti és tematikus kiállítások támogatása;
 • könyvvásár;
 • kézműves foglalkozások, gyermekfoglalkozások megvalósításának támogatása;
 • hitéleti, közösségi, karitatív és szociális programok támogatása;
 • egyházi programok és rendezvények megvalósításának támogatása;
 • sportesemények, sportrendezvények, sportfesztiválok támogatása;
 • sport- és egészségmegőrző programok támogatása;
 • sporttáborok, edzőtáborok megvalósításának támogatása;
 • ifjúsági és cserkészközösségek programjainak támogatása, ifjúságot célzó rendezvények megvalósításának támogatása;
 • gyermek-, ifjúsági és cserkésztáborok megvalósításának támogatása;
 • értékes magyarországi művészeti produkciók befogadásának támogatása;
 • közösségek közötti szakmai kapcsolatok kialakításával és erősítésével kapcsolatos programok támogatása.
 • pedagógusok és oktatási szakemberek számára továbbképzések szervezése, azon való részvétel támogatása;
 • a magyar érettségire és/vagy nyelvvizsgára való felkészítés támogatása;
 • anyanyelvi oktatással kapcsolatos programok szervezéséhez való hozzájárulás;
 • a hétvégi magyar iskolák egymás közötti, vagy valamely Kárpát-medencei magyar iskolával kialakuló testvérkapcsolatának támogatása;
 • tanulmányi utak szervezése, tanulmányi versenyeken való részvétel támogatása.

 

Beadási időszak:

A pályázat lezárult.

 

Részletes kiírás:

Pályázati kiírás Nemzeti Újrakezdés Program I. (pdf)