Nemzeti Újrakezdés Program I.

Kiíró: Bethlen Gábor Alap

A pályázat célja:

Jelen pályázati kiírás célja a Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás, a kultúra, az egyház, a sport, a közösségek és a diaszpóra támogatása által.
A Nemzeti Újrakezdés Program I. pályázati kiírása a magyarság összetartozása és szülőföldön való boldogulása szempontjából meghatározó tevékenységet folytató szervezetek működésének, fejlesztéseinek és eszközbeszerzésének megvalósítását szeretné ösztönözni.

 

Pályázók köre:

I. Oktatási alprogram:
Magyar nyelven (is) oktató intézmények, háttérintézmények, magyar nyelvű oktatást végző szervezetek.

II. Kulturális alprogram:
Kulturális tevékenységet végző intézmények és szervezetek.

III. Egyházi alprogram:
Egyházak, belső egyházi jogi személyek, intézmények.

IV. Sport alprogram:
Sporttevékenységet végző intézmények és szervezetek.

V. Ifjúsági, cserkész- és közösségi alprogram:
Az ifjúsági, cserkész- és közösségi célú tevékenységet végző intézmények, szervezetek.

VI. Diaszpóra alprogram:
A diaszpórában működő civil szervezetek (ideértve az ifjúsági és cserkészszervezeteket is), egyházak, belső egyházi jogi személyek, intézmények, a diaszpórában működő hétvégi magyar iskolák, vasárnapi iskolák.

 

Támogatás mértéke:

300.000,- Ft – 5.000.000,- Ft

 

A támogatás intenzítása:

A pályázati támogatás 100%-os intenzitású, önrész felmutatása nem szükséges.

 

Elszámolható költségek:

I. Oktatási alprogram

 • működési kiadások támogatása (személyi kifizetések és azok járulékai, kis értékű eszközbeszerzés, szolgáltatások, utazási költségek, ingatlan-fenntartási költségek);
 • oktatási tevékenységhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés, eszközbeszerzés támogatása;
 • fogyatékkal élők vagy sajátos nevelést igénylők oktatásához szükséges infrastrukturális fejlesztés, eszközbeszerzés támogatása;
 • képzőművészeti alkotások (szobor, emlékjel, emléktábla) létrehozásának támogatása;
 • a magyar közösség oktatási törekvéseit szolgáló ingatlan-beruházások támogatása;
 • magyar nyelvű írott és elektronikus sajtó, könyvkiadás támogatása;
 • szakmai kiadványok támogatása;
 • honlap létrehozásának és fejlesztésének támogatása.

II. Kulturális alprogram

 • működési kiadások támogatása (személyi kifizetések és azok járulékai, kis értékű eszközbeszerzés, szolgáltatások, utazási költségek, ingatlan-fenntartási költségek);
 • infrastrukturális fejlesztés, eszközbeszerzés támogatása;
 • képzőművészeti alkotások (szobor, emlékjel, emléktábla) létrehozásának támogatása;
 • a magyar közösség kulturális törekvéseit szolgáló ingatlan-beruházások támogatása;
 • magyar nyelvű írott és elektronikus sajtó, könyvkiadás támogatása;
 • szakmai kiadványok támogatása;
 • honlap létrehozásának és fejlesztésének támogatása.

III. Egyházi alprogram

 • működési kiadások támogatása (személyi kifizetések és azok járulékai, kis értékű eszközbeszerzés, szolgáltatások, utazási költségek, ingatlan-fenntartási költségek);
 • infrastrukturális fejlesztés, eszközbeszerzés támogatása;
 • képzőművészeti alkotások (szobor, emlékjel, emléktábla) létrehozásának támogatása;
 • a magyar közösség egyházi/hitéleti törekvéseit szolgáló ingatlan-beruházások támogatása;
 • magyar nyelvű írott és elektronikus sajtó, könyvkiadás támogatása;
 • szakmai kiadványok támogatása;
 • honlap létrehozásának és fejlesztésének támogatása.

IV. Sport alprogram

 • működési kiadások támogatása (személyi kifizetések és azok járulékai, kis értékű eszközbeszerzés, szolgáltatások, utazási költségek, ingatlan-fenntartási költségek);
 • infrastrukturális fejlesztés, eszközbeszerzés támogatása;
 • a magyar közösség sporttevékenységét szolgáló ingatlan-beruházások támogatása;
 • szakmai kiadványok támogatása;
 • honlap létrehozásának és fejlesztésének támogatása.

V. Ifjúsági, cserkész- és közösségi alprogram

 • működési kiadások támogatása (személyi kifizetések és azok járulékai, kis értékű eszközbeszerzés, szolgáltatások, utazási költségek, ingatlan-fenntartási költségek);
 • infrastrukturális fejlesztés, eszközbeszerzés;
 • képzőművészeti alkotások (szobor, emlékjel, emléktábla) létrehozásának támogatása;
 • a magyar közösségi törekvéseket szolgáló ingatlan-beruházások támogatása;
 • magyar nyelvű írott és elektronikus sajtó, könyvkiadás támogatása;
 • szakmai kiadványok támogatása;
 • honlap létrehozásának és fejlesztésének támogatása.

VI. Diaszpóra alprogram

 • működési kiadások támogatása (személyi kifizetések és azok járulékai, kis értékű eszközbeszerzés, szolgáltatások, utazási költségek, ingatlan-fenntartási és bérlési költségek);
 • a magyar közösség törekvéseit szolgáló ingatlan-beruházások támogatása;
 • infrastrukturális fejlesztések, eszközbeszerzések támogatása;
 • magyar nyelvű írott és elektronikus sajtó megjelenésének támogatása;
 • magyar nyelvű szakmai kiadványok megjelenésének támogatása;
 • magyar nyelvű könyvkiadás, kéziratkészítés támogatása;
 • képzőművészeti alkotások (szobor, emlékjel, emléktábla) létrehozásának támogatása;
 • honlap létrehozásának és fejlesztésének támogatása.
 • oktatási célból terem, helyiség (iroda, raktárhelyiség) bérléséhez való hozzájárulás támogatása
 • taneszközök (technikai és tárgyi eszközök) beszerzésének támogatása;
 • szakmai módszertani segédanyagok és tankönyvek beszerzésének, kiadásának és fejlesztésének támogatása;
 • oktatók béréhez való hozzájárulás támogatása;
 • oktatók utazási költségeihez való hozzájárulás támogatása;
 • honlap létrehozásának és fejlesztésének támogatása.

 

Beadási időszak:

A pályázat lezárult.

 

Részletes kiírás:

Pályázati kiírás Nemzeti Újrakezdés Program I. (pdf)